Продукти в количката

За организацията

За организацията

"Даниела Стойкова Арт" е творческа организация в сферата на изящните изкуства. В своята дейност организацията реализира изложби и културни прояви, на живо в галерия Д. Стойкова на ул. Цар Асен 61, гр София и онлайн в сайта dstoykova.com, където се представят изложби и предлагат картини в сферата на съвременната живопис.

Мисия:

Мисията на организацията "Даниела Стойкова Арт" е да подпомага устойчивото развитие на културната среда в България, както и да организира изложби по наболели и актуални теми, каузи и проблеми. Във връзка с пандемична обстановка в страната през 2020-2022 г. "Даниела Стойкова Арт" реализира цикъл онлайн изложби, посветени на красотата и вдъхновението от изкуството по време на пандемия.

За организацията

Водещи принципи:

За "Даниела Стойкова Арт" изкуството е начин, чрез който хората да общуват, творят и представят актуалните обществени теми. Според организацията, всички хора трябва да имат еднакъв и улеснен достъп до културните прояви, както и подкрепа в желанието си да създават любителското творчество. Основни принципи са хуманността, равнопоставеността и любовта към изкуството

Цели:

Целта на организацията "Даниела Стойкова Арт" е приобщаване на младите творци и любителите на изкуството към културния живот в страната. Чрез различните онлайн арт-прояви и изложби, организацията има също така за цел да интегрира изолираните, маргинализирани и уязвими групи към съвременното изкуство и култура. Организацията има за задача да спомогне децентрализацията на културния живот. Водеща цел на "Даниела Стойкова Арт" е организираните изложби, посветени на красотата на изкуството и различни обществени каузи, да достигнат до максимално широка аудитория (олайн/офлайн).